lunes, 27 de abril de 2015

Convocatoria de Asamblea Xeral Ordinaria da CMVMC de DarboConvocamos aos comuneiros á ASEMBLEA XERAL de carácter ordinario da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Darbo que terá lugar o vindeiro SÁBADO 09 de MAIO de 2015 no Colexio Público de San Roque ás 15.00 en primeira convocatoria e ás 17:00 en SEGUNDA CONVOCATORIA

A Asemblea terá a seguinte orde do día: 

1. Lectura e aprobación da acta da anterior asemblea, se procede. 
2. Altas e baixas no censo de comuneiros. 
3. Informe económico do ano 2014 e aprobación de contas. 
4. Informe de xestión do ano 2014. 
5. Cesión de terreos a FENOSA e Deputación Provincial. 
6. Estado de contas do monte conveniado coa Consellería. 
7. Proxecto asociación Anduriña. 
8. Temas xurídicos. 
9. Preguntas e propostas. 

Solicitamos a vosa asistencia, xa que O MONTE COMUNAL é un dereito e un ben a preservar que nos pertence. 

Un cordial saúdo.