miércoles, 29 de mayo de 2019

Convocatoria de Asamblea Xeral Ordinaria da CMVMC de Darbo

Convocamos aos comuneiros á ASEMBLEA XERAL de carácter ordinario da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Darbo que terá lugar o vindeiro SÁBADO 01 de XUÑO de 2019 no Colexio Público de San Roque ás 15.00 en primeira convocatoria e ás 17:00 en SEGUNDA CONVOCATORIA

A Asemblea terá a seguinte orde do día: 

1. Lectura e aprobación da acta da anterior asemblea, se procede.
2. Altas e baixas no censo de comuneiros.
3. Informe económico do ano 2018 e aprobación de contas.
4. Informe de xestión do ano 2018.
5. Temas xurídicos e permutas.
6. Preguntas e propostas.

Solicitamos a vosa asistencia, xa que O MONTE COMUNAL é un dereito e un ben a preservar que nos pertence. 

Un cordial saúdo.